środa, 5 maja, 2021

Odpowiedz na: Marketing i Zarządzanie – STUDIA EKONOMICZNE?

Home Forum Sektory Resort sprawiedliwości Marketing i Zarządzanie – STUDIA EKONOMICZNE? Odpowiedz na: Marketing i Zarządzanie – STUDIA EKONOMICZNE?

#11619
wojtania
Uczestnik

Dz.Urz.MEN.96.6.31
UCHWAŁA Nr 290/96
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 czerwca 1996 r.
w sprawie określenia minimalnych wymagań programowych dla kierunków studiów ekonomicznych
(Dz. Urz. MEN z dnia 3 września 1996 r.)
Działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Rada Główna uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się minimalne wymagania programowe na studiach magisterskich dla następujących kierunków studiów ekonomicznych:
a) ekonomia,
b) finanse i bankowość,
c) informatyka i ekonometria,
d) międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
e) towaroznawstwo,
f) zarządzanie i marketing.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1–6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Ministrowi Edukacji Narodowej oraz rektorom szkół wyższych.