środa, 3 marca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#11647
jadtra
Uczestnik

Znalazłam na stronach SAW.jsfp.org.pl projekt „ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 2007 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę ,

Ktoś za ten projekt jest odpowiedzialny i prosi o przeczytanie i uwagi.
Nie podaoba mi się ograniczenie do art. 58 – przy wyborze audytorów, ale może macie inne uwagi ❓ Ja jestem samorzadowcem ….

Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się podaję linkę http://www.saw.jsfp.org.pl/frames.php

Myślę, ze to rozporzadzenie wiąże się z projektem zmian do ustawy o fin pub. gdzie pisze sie o audycie zewnętrznym.
2. Audyt mogą przeprowadzać:

1) osoby spełniające warunki określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249 poz. 1832),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.