piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: stopień szkodliwości czynu

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna stopień szkodliwości czynu Odpowiedz na: stopień szkodliwości czynu

#11939
slaw
Uczestnik

Moim zadaniem wynika to z następujących zapisów ustawy:
Art. 42. 1. „Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej „komisjami orzekającymi” oraz
Art. 96. 1. Na podstawie zawiadomienia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego
Zastosowanie ma również art.
Art. 100. 1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszczęcia postępowania wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi wystąpienie okoliczności wymienionej w art. 78 ust. 1., który to z kolei art. 78 ust. 1 brzmi:
Art. 78. 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, z zastrzeżeniem ust. 3, gdy: ……7) zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1;