czwartek, 4 marca, 2021

Odpowiedz na: podatek od środków transportu

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe podatek od środków transportu Odpowiedz na: podatek od środków transportu

#12003
zosia
Uczestnik

do andrzejm

Pozdrawiam

Kwestia samochodów specjalnych.
Zgdoeniz a rt. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, za pojadz specjalny uważa się pojadz samochodowy lub przyczepę, konstruykcyjnie nie przeznaczone do przewodu osób lub ładunków. A zatem, za samochdód specjalny nalezy uznać taki, który konstrukcyjnie i wyposażeniowo przystosowany jest do wykonywania okreslonych prac na przykład: polewaczka, samochód do wywozu śmieci, samochód dżwig itp.
W wielu przypadkach organy podatkowe przy okreslaniu obowiązku podatkowego kierują się zapisami dokonanymi w dowodzie rejestracyjnym, jednakże dotyczącymi wyłącznie pozyji jaką jest ” marka, typ, model pojazdu – nie zwracając uwagi na rubrykę ” rodzaj pojazdu i przeznaczenie.

Nie jest natomiast zwolnione z podatku od środków transportowych pojazdy, które zarejestrowane zostały jako ” specjalizowane „.
Podstawowymi dokumentami w tym zakresie są dowody rejestracyjne pojazdów – dowody te są decyzjami administracyujnymi ( art. 104 i art. 107 KPA ).
Pojazdy uprzywilejowane.
Pojazdy te jeśli nie są pojazdami specjalnymi – podlegaja podatkowi od środków transportotywch.
Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza – pojazd specjalny może posiadać status pojazdu uprzywilejowanego – na podstawie albo Preawo o ruchu drogowym lub decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ).
Pełen wykaz pojazdów wg marek wymieniony jest w katalogu Pojazdów ( wyd. Instytyt Transportu Samocvhodowego ) dostepny w każdym Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.