piątek, 3 grudnia, 2021

Odpowiedz na: podatek od nieruchomości

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe podatek od nieruchomości Odpowiedz na: podatek od nieruchomości

#12004
zosia
Uczestnik

do andrzejm

Kwestia nadpłaty podatkowej.

Zgodnie z art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę podatkową uważa się kwotę – nadpłaconego lub nienaleznie zapłaconego podatku.
Zgodnie z art. 76 par 1 Ordynacji podatkowej = nadpłaty wraz z ich orocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na pocztet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na podstawie art. 76 par 2 OP – nadpąłty, których wysokośc nie przekracza wysokości kosztów upomnienia ( w tym roku jest to 8,80 PLN ) podlegają z urzedu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz biezących zobowiązan podatkowych, a w razie ich braku – na poczet przysłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystapi o ich zwrot.
W tej kwestio na podstawie art. 76a OP organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.
I teraz decyzja należy do Ciebie:
– po pierwsze jaka wysokość nadpłatyu;
– co z nią zrobić;
– wniosek o zzwrot / lub wniosek o jej zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań – nie musi to byc tylko podatek od nieruchomości;
– postanowienie organu podatkowego.
Natomiast w przypadku wniosku o zwrot nadpłaty – otryzmane środki musisz odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa.

Powodzenia.
z.