piątek, 23 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Kontrasygnata umowy przez głównego księgowego

Home Forum Sektory Samorządy Kontrasygnata umowy przez głównego księgowego Odpowiedz na: Kontrasygnata umowy przez głównego księgowego

#12044
terka
Uczestnik

Witaj 🙂
Wynika to z ustawy o finansach publicznych:
Art. 45. ust. 1 i 3
Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

ust.3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.