piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#12136
zosia70
Uczestnik

prosze o radę – kto ma uprawnienie do określania stawek za najem pomiesczeń w ośrodku kultury i czy musi być akt prawny, który te stawki określa zanim zostanie podpisana umowa cywilnoprawna czy też dyrektor możedobrowolnie zawierac te umowy? Moim zdaniem Rada Miejska nie ma uprawnień do ustalania osobie prawnej stawek. Stawki te powinien ustalać Dyrektor w zarządzeniu i podawać jest do publicznej wiadomości z uwagi na art 12 ustawy o finansach publicznych. A jak się do tego ma ustawa o gospodarce komunalnej, która stanowi, że Rada ustala ceny i opłaty za korzystanie z obiektów uzyteczności publicznej? Wydaje mi się że to nie dotyczy wynajmowania pomiesczeń w celach bądź co bądź komercyjnych co nie ma związku z zaspakajaniem potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.