czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: dochody

Home Forum Sektory Samorządy dochody Odpowiedz na: dochody

#12194
silk
Uczestnik

Cześć, ostatnio w trakcie kontroli podległej jednostki organizacyjnej gminy zajmowałam się tematyką rachunku dochodów własnych. Zrobiłam zarzut wydatkowania środków z rachunku dochodów własnych niezgodnie z ich przeznaczeniem; o źródłach i przeznaczeniu zadecydowano w uchwale Rady Miasta. Kiedy bliżej przyjrzałam się uchwale, tknęło mnie jeszcze jedno, a mianowicie zamieszczanie w uchwale źródeł dochodów, które już są uregulowane w art. 22 ust. 1 uofp. (tj. darowizny, opłaty za dokumentację przetargową ). Drążąc temat natknęłam się na wyjaśnienia Min. Fin. w tej sprawie- pismo nr ST1-4834-1044/06 z 29.09.06 (dostępne na http://www.warszawa.gov.pl, zakładka -publikacje-interpretacje MF). Co prawda pismo to nie dotyczy konkretnie twojego przypadku, ale przynajmniej reguluje sprawę tworzenia rachunku doch. własnych i wyraźnie precyzuje czego w uchwale wymieniać nie wolno. A propos twojego przypadku – ponieważ samorządowa jednostka budżetowa np. MOSiR zarządza powierzonym jej mieniem(u nas- kierownicy podległych jednostek organizacyjnych na podstawie decyzji prezydenta miasta o trwałym zarządzie) to może, a nawet powinna osiągać z niego dochody, które generalnie przeznacza się na cele związane ze źródłem dochodów, a to jak najbardziej powinno być precyzyjnie określone w uchwale. Zauważ, że w myśl art.22 ust.4 uofp, w uchwałach można także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31grudnia. Generalnie powiela się tu zapis ustawowy.