niedziela, 20 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Fundusz Pracy – proszę o podpowiedź

Home Forum Sektory Samorządy Fundusz Pracy – proszę o podpowiedź Odpowiedz na: Fundusz Pracy – proszę o podpowiedź

#12235
dorotab
Uczestnik

Cześć. Zgodnie z paragraf 3 ust. 3 Roz. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków Funduszu Pracy … „środki FP przekazywana są … powiatom na wyodrębnione rachunki bankowe”. W przypadku mojego powiatu dysponentem tego wyodrębnionego rachunku jest Powiatowy Urząd Pracy. PUP, wobec braku jasnych przepisów kto ma otwierać i prowadzić rachunki powiatu w porozumieniu z Zarządem i za jego zgodą rachunek ten otworzył samodzielnie. Uprawnienie do dysponowania środkami FP PUP zapisane ma w swoim Regulaminie Organizacyjnym.
W podstawie prawnej zarządzeń Starosty odnośnie zmian w planie finansowym FP powoływany jest art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
A na marginesie, czy Urzedy Pracy nie mają wytycznych co do zatrudnienia własnych audytorów?