sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Inwestycje drogowe

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne Inwestycje drogowe Odpowiedz na: Inwestycje drogowe

#12292
xxl
Uczestnik

Przeprowadziłam juz takie zadanie audytowe i właśnie rozpoczynam drugie.
Jako cel wyznaczyłam ocenę systemu zarządzania i kontroli w ramach Projektu.
Nastepnie wyodrębniłam kilka procesów w ramach systemu, sprawdzając jednoczesnie procedury wewnętrzne regulujące dane procesy;
1. Infprmacja i promocja,
2. Udzielanie zamówień publicznych pod kątem zgodności z ustawą, umową o dofinansowanie oraz Planem Finansowym jednoski i WPI
3. Obieg dokumentów księgowych, zaciaganie zobowiazań, dokonywanie wydatków,
4. Obowiazki beneficjenta wynikające z umowy
( sprawozdawczość i wnioskowanie o płatność),
5. Ocena nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy z wykonawcą, a wszczególności odbiory robót, wystawianie faktur, właściwe zakwalifikowanie wydatku do refundacji zgodnie z Rozporządzeniem i kategoriami wydatków określonymi w umowie o dofinansowanie.
(zakres 5 pkt uzależniony jest od stanu zaawansowania budowy). Prawidłowość nadzoru sprawdzam biorąc pod uwagę postanowienia ustawy prawo budowlane i postanowienia umowy z wykonawcą.