sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: decyzje

Home Forum Sektory Samorządy decyzje Odpowiedz na: decyzje

#12370
jadtra
Uczestnik

Podaję uzyskana odpowiedź od koleżanki (była naczelnikiem tego wydziału do niedawna) .
cytuje:
„Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z późn. zmianami), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia
ona w całości żądanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w …….. za pośrednictwem Starosty ……….. , adres. ul. …. , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej – Część III, poz. 44, pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635)”.

Koleżnak przekazała, ze nie zdarzyły się jej odwołania, ale gdyby było złożone odwołanie w terminie 14 dni to byłoby odwołanie rozpatrzone i podjęte kroki/działania wynikające z przepisów prawa .
Pozdrawiam
Może coć podpowiecz w temacie „Odszkodowanie PZU tj. podasz pełne księgowanie 😉