poniedziałek, 28 listopada, 2022

Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zamówienia publiczne Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

#1242
meg
Uczestnik

Dorota ja wiem , że jest to kwota poniżej 6.000 zł
Ale dlaczego w takim razie w aneksie jest zapis, że :””Stosownie do art.67 ust.1 pkt.5 rozszerza sie zakres umowy” Jest to artykuł mówiacy o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujących okoliczności, a w tym wypadku pkt.5 (…) na skutek sytuacji niemożliwej do przeprowadzenia.
Bo już art144 ust.1 (działu IV Umowy) mówi o tym , że zakazuje sie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty(…), chyba , że koniecznośc wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności , których nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”
Mogli się powołać na ten art. a nie na 67 ust.1 pkt.5 o zamówieniach z wolnej ręki.