czwartek, 17 czerwca, 2021

Odpowiedz na: BIP

#12796
ceem
Uczestnik

do helpyr
Taką interpretację słowa niezwłocznie znalazłem w publikacji zamieszczonej na stronie UZP pt. „Prawo zamówień publicznych – komentarz” pod red. T.Czajkowskiego.
Słowo to, w tej publikacji związane było z niezwłocznym zwrotem wadium -> komentarz 1 do art. 46 (str. 155). cyt. „(…) zwrot wadium powinien nastąpić niezwłocznie, co
oznacza, że zamawiający ma prawny obowiązek zwrotu wadium bez uzasadnionej zwłoki,
a więc nie później niż w następnym dniu roboczym po powzięciu wiadomości o wystąpieniu
przyczyny uzasadniającej zwrot wadium.”
Zgadzam się z Romb, że tak interpretowany termin może być nie realny w jednostkach, dlatego należałoby ustalić wewnętrznie w jednostce instrukcyjny termin na udostępnianie danych w BIP-ie.