czwartek, 22 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#12832
wojtania
Uczestnik

Nie mogę jakoś dotrzeć do statutów Sądów. Może nie ma ich tylko na BIP-ach a może…

Art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustrolu sadów powsechnych zmieniony został przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 sierpnia 2007 r. – a to oznacza, że zgodnie z obowiązującą technika legislacyjną, z dniem wejścia w zycie powyższych zmian straciło moc ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

To zaś oznacza, że jedynie ustawa Prawo o ustroju sądów… oraz ustawa o finansach publicznych (oraz rozporzadzenia MF) stanowią podstawę gospodarki finansowej Sądów. 💡

Zgodnie przecież z artykułem 4u1pkt1 ustawy o finansach publicznych Sady są częścią sektora finansów publicznych, a ten zgodnie z artykułem 19 uofp moze działac tylko w formach okreslonych w rozdziale 3 uofp.

A zatem Sądy winny działać jako jednostki budżetowe.

I tu właśnie jest mały problem, gdyż w resorcie sprawiedliwości najprawdopodobniej przegwizdano obowiązki wynikające z artykułu 238 uofp i nie nadano statutów w ustawowym terminie do 30 czerwca 2006 roku.

Idąc dalej…skoro nie nadano statutów Sądom, to Sądy nie działaja jako jednostka budżetowa, gdyż zdodnie z artykułem 20u2 uofp Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

A zatem jak nie ma statutów to nie ma jednostek budzetowych ….czyli nie ma Sądów w RP 🙄 😉 😀

TW

…ah ta niezawisłość…