niedziela, 13 czerwca, 2021

Odpowiedz na: audyt w spółkach miejskich

Home Forum Sektory Samorządy audyt w spółkach miejskich Odpowiedz na: audyt w spółkach miejskich

#12851
terka
Uczestnik

Nie może – moim zdaniem – audytować spółek miejskich, jęsli to są spółki prawa handlowego.
Spółki prawa hadlowego są wyłączone z sektora finansów publicznych – art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych:
„Sektor finansów publicznych tworzą:
12) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.”
Dlatego w art. 49 ust. 2 ustawy mowi się już jedynie o tym, że: ” Audyt wewnętrzny prowadzi się także w innych, niż wymienione w ust. 1, jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach podsektora samorządowego, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych.”
Pozdrawiam