środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Zalecenia pokontrolne

Home Forum Sektory Samorządy Zalecenia pokontrolne Odpowiedz na: Zalecenia pokontrolne

#13023
nickkita
Uczestnik

zaleceń pokontrolnych nie może wydawać kontroler. wynika to z jego zakresu czynności, w którym na pewno takich zapisów nie ma, jest on odpowiedzialny tylko za przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołu. nie moze też tego zrobić ze względu na brak upoważnienia w tym zaklresie, ponieważ jego upoważnienie dotyczy tylko i wyłącznie przeprowadzenia kontroli i wstępu do jednostki. przygotowuje on jedynie PROJEKT zaleceń, który z racji swojej funkcji organu prowadzącego (bo dotyczy to kontroli 5% jednostek podległych) podpisuje wójt, burmistrz, prezydent lub osoba przez niego upoważniona. osobą tą nie może być kontroler lecz np. zastępca wójta, burmistrza itd. w trakcie kontroli kontroler może udzialać instruktażu ale absolutnie tego nie wpisuje do protokołu. wpisuje tylko to, czego dokonała jednostka w trakcie kontroli. wpisanie, iż on sam czegoś dokonał jest jego czynnością niepodlegającą kontroli. zamiast wpisu „kontroler sprawdził..” winno się użyć określenia „badaniem objęto..” to takie drobiazgi dotyczące stylu pisarskiego. wiem, że protokoły pisane są w różny sposób ale nie zawsze prawidłowy i może się zdarzyć, że osoba kontrolowana zwróci nam na to uwagę.