poniedziałek, 25 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Nadzór autorski w procesie inwestycyjnym

Home Forum Sektory Resort sprawiedliwości Nadzór autorski w procesie inwestycyjnym Odpowiedz na: Nadzór autorski w procesie inwestycyjnym

#13073
scypion
Uczestnik

Dziwne…. kilka przepisów :

(prawo budowlane) Art 12 ust 1 pkt 1 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

możliwe żę NIK powołął się na zapis :
Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

I literalnie przyjął, że do nadzoru autorskiego jest zobowiązany inwestor.

podczas gdy :
Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
(…)
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

czyli może ale nie ma obowiazku.
Kwiestią odrębną są zapisy w umowie o sporządzenie projektu. Jeśli tam masz wzmiankę, że zobowiązany jest usunąć w projekcie na swój koszt wszelkie błędy wykryte w trakcie realizacji budowy to chce czy nie projektant to robi.

Takie wyjaśnienia wystarczą?