wtorek, 7 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Księgowanie

Home Forum Sektory Samorządy Księgowanie Odpowiedz na: Księgowanie

#13134
alkman
Uczestnik

Ustawa o podatku od towarów i usług art. 19 ust. 4 Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zatem towar można było wydać w kwietniu a fakturę wystawić w maju i w maju ją zaksięgować, ale zawsze jest jakieś „ale”.

Np.: Czy ta sprzedaż na pewno nastąpiła w kwietniu, to były towary czy usługi, a jak usługi to jakie? Mamy mnóstwo wyjątków od generalnych zasad w ustawie o podatku od towarów i usług.

A dlaczego uznać, że sprzedaż nastąpiła w kwietniu skoro fakturę wystawiono w maju?
Czy w kwietniu „sprzedaż” była sprzedażą w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.