piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: Ochrona danych

Home Forum Sektory Samorządy Ochrona danych Odpowiedz na: Ochrona danych

#13143
tomekn
Uczestnik

Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych nie musi być osoba, z którą zawarto umowę o pracę. Pojęcie zatrudnienia, w ramach ustawy o ochronie danych osobowych, należałoby nadać tu szersze znaczenie – zatrudnionymi są zatem też osoby uczestniczące w przetwarzaniu danych i mające do nich dostęp w wyniku zawarcia innej umowy niż umowa o pracę, np. umowa o dzieło, umowa zlecenia.
Obok pracowników przetwarzających dane osobowe stale, w związku z zatrudnieniem na stanowisku, na którym rutynowo w efekcie wykonywania obowiązków ze stosunku pracy dane te są przetwarzane, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powinni otrzymać m.in. także: 1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistów – w zakresie realizowanych zadań i projektów, 2) pracownicy pionu informatyki – a szczególnie administrator systemu informatycznego i pracownik pełniący funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, 3) pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, 4) osoby wykonujące u danego pracodawcy pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w zakładzie pracy, szczególnie należy zwrócić uwagę na monitorowanie dostępu do tych danych w przypadku wykonywania prac wdrożeniowych czy serwisowych systemu informatycznego działającego u danego pracodawcy, 5) uczniowie i praktykanci, stażyści jeżeli odbywanie praktyki i stażu może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych.
Formalne upoważnienie do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w danym zakładzie pracy powinny otrzymać również osoby zarządzające nim w imieniu pracodawcy (wykaz stanowisk został określony także w kodeksie pracy).