niedziela, 28 lutego, 2021

Odpowiedz na: audyt w stowarzyszeniach

Home Forum Sektory Samorządy audyt w stowarzyszeniach Odpowiedz na: audyt w stowarzyszeniach

#13170
eta
Uczestnik

Należy zobaczyć umowę zawartą ze stowarzyszeniem. W niej powinny być zapisy dotyczące zakresu kontroli dotacji.

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania