niedziela, 20 czerwca, 2021

Odpowiedz na: egzamin CIA

Home Forum Egzaminy egzaminy egzamin CIA Odpowiedz na: egzamin CIA

#13409
wt
Uczestnik

Na stronie IIA Global podano, że rejestracja na egzaminy rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

Zakres egzaminu i wymagania nie zmieniają się.

Skrócony zostanie czas egzaminów (CIA – 2:45, CGAP – 3:15) i liczba pytań w przypadku CIA (ze 125 do 100, dla CGAP pozostaje 125).

Rosną opłaty (dla członków IIA: CIA – 60$ opłaty jednorazowej, 130$ za każdy egzamin, CGAP – odpowiednio 50$ i 250$, dla pozostałych osób: CIA – 75$ i 160$, CGAP – 75$ i 300$ odpowiednio).

Egzaminy będa przeprowadzane częściej, niż do tej pory. Rejestracją zajmować się będzie w dalszym ciągu IIA Global, które ma: autoryzować kandydata na egzamin, przesyłać autoryzację do ośrodka Pearson Vue (przeprowadzającego egzamin) i informować kandydata o konieczności skontaktowania się z ośrodkiem w celu ustalenia terminu egzaminu. Rejestracja będzie możliwa w ciągu całego roku, ale sugeruje się, aby dokonywać jej około 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu (podają, że w przeciwnym razie może nie być możliwe ustalenie egzaminu w planowanym przez zdającego terminie).