sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#13414
wojtania
Uczestnik

Na stronie RIO Katowice zamieszczono pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego MF z dnia 18 października 2007 roku dot. min. akcesoriów komputerowych. W piśmie tym napisano:

Zgodnie ze „Słownikiem Encyklopedycznym Informatyka”, Wydawnictwo Europa, akcesoria komputerowe to dodatkowe wyposażenie komputerowego stanowiska pracy, zasoby zużywalne potrzebne do działania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zewnętrznych komputerów i nośniki danych. Do podstawowych akcesoriów komputerowych należą zewnętrzne nośniki pamięci w postaci dyskietek różnego typu, a także np. myszy, filtry na monitory, podkładki pod myszy, kable łączące, słuchawki, tusze i tonery do drukarek. W związku z powyższym, zakup usługi polegającej na napełnieniu tuszem używanego kartridga do drukarek należy ująć w paragrafie 475 – ,.Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu.

…tymczasem… już nie w Słowniku Encyklopedycznym Informatyka lecz w rozporządzeniu Rady Ministrów w paragrafie 1 napisano, że:

Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Zgodnie z owym rozporządzeniem części i akcesoria zalicza się w PKWiU do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pod pojęciem „części i akcesoria” rozumie się również zespoły i elementy.
Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym utworzone zostały osobne grupowania.
Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do:
– maszyn i urządzeń,
– sprzętu transportowego,
– elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.
Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np. elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny (28.74), śruby napędowe statków i łodzi (28.75.26) i inne. Części i akcesoria, dla których nie stworzono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w skład których wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane.

Akcesoria komputerowe zostały zgrupowane pod symbolem PKWiU:
30.02.19 Części i akcesoria do komputerów

Myszki i inne urządzenie we/wy zostały zgrupowane po symbolem PKWiU:
30.02.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci

Dyskietki zostały zgrupowane pod symbolem PKWiU:
24.65.10-00.20 Dyski i dyskietki magnetyczne

Atramenty, tusze w pudełkach (tonery) zostały zgrupowane pod symbolem PKWiU:
24.66.20 Atramenty do pisania, tusze kreślarskie i pozostałe atramenty i tusze oraz 36.63.25-70.00 Taśmy do maszyn do pisania i inne podobne, pokryte tuszem lub przygotowane w inny sposób celem pozostawienia odbić, nawet na szpulkach lub w kasetach

PKWiU chyba inaczej niż Pani Dyrektor z Ministerstwa Finansów i RIo definiuje akcesoria komputerowe, gdyż dyskietki, myszy, urządzenia we/wy, tusze i tonery mają inny symbol PKWiU niż 30.02.19…a to przecież oznacza, że i w statystyce publicznej i w rachunkowości nie zalicza się ich do akcesoriów komputerowych

…ale cóż jesli „Słownik Encyklopedyczny Informatyka” jest dla nich źródłem prawa…to jakie źródło taka interpretacja…

TW

Ps.: po jakiego grzyba wprowadzili ten paragraf 475???