sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Audyt obiegu dokumentów i informacji

Home Forum Sektory Służba zdrowia Audyt obiegu dokumentów i informacji Odpowiedz na: Audyt obiegu dokumentów i informacji

#13516
helpyr
Uczestnik

Sprawdź; Instrukcję kontroli i obiegu dokumentów, czy obieg dokumentów, podpisy osób na dokumentach, rodzaje druków obowiązujących są zgodne z zawartymi w instrukcji. W jaki sposób są wydawane i rozliczane druki scisłego zarachowania; czy m. in. osoby pobierające zaliczki (zaopatrzeniowcy), kasjerki podpisali odpowiedzialność materialną za powierzane mienie. Czy zaliczki rozliczane są w terminie i przez osoby które je pobrały.No i oczywiście zrób ścieżkę obiegu dokumentów (u mnie po kilka razy wracał ten sam dokument do jednego działu).Czy jest rejestr wszystkich dokumentów księgowych i czy można sprawdzić u kogo jest dokument w danym momencie.( u mnie jeden dokument wpisywano do czterech zesztów). Sprawdź czy macie i stosujecie instrukcję procedur kontroli wewnętrznej, czy macie politykę rachunkowości i czy ujęto w niej metody wyceny stanu zapasów i ew. środków pieniężnych w walutach obcych (fifo, lifo, śr. ważona).Czy aktualnie uzywane konta są zgodne z zawartymi w polityce rach. Wzięłam też faktury do kontroli czy sa właściwie zatwierdzone i czy zatwierdzają je osoby upoważnione.