czwartek, 1 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Obszary ryzyka w MOPS

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Obszary ryzyka w MOPS Odpowiedz na: Obszary ryzyka w MOPS

#1353
pawels
Uczestnik

Po twoim zapytaniu trudno wywnioskować czy zamierzasz sporządzić plan audytu na rok następny czy może program zadania audytowego? Mam poważne wątpliwości co do tego czy możesz przeprowadzać audyt w MOPS-ie. Jak piszesz jesteś zatrudniona w UM więc twoim obszarem działania jest Urząd Miasta. Nowa ustawa o finansach publicznych o(bowiązywać będzie od 1 stycznia 2006 jeżeli prezydent podpisze) jasno reguluje, że w jednostce samorządu terytorialnego, której budżet przekroczy kwotę progową zapisaną w rozporządzeniu audytora wew. zatrudnia się w Urzędzie. Moja rada jest taka zakładając że jesteś zatrudniona w UM to przy tworzeniu planu audytu na następny rok przeprowadź analizę ryzyka do zadań gminy wynikających z ustawy o sam. gminnym. A zatem obszar audytu będzie szeroki. Szczegółowy audyt procesów zachodzących w MOPS-ie winien przeprowadzać audytor wewnętrzny zatrudniony w tej jednostce o ile będą mieli takowy obowiązek. Tyle moich uwag jeżeli ktoś ma odmienne zdanie chętnie podyskutuje na forum oraz pocztą elektroniczną.
Pozdrawiam Paweł.