wtorek, 20 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: szacowanie wartości robót budowlanych bez stosowania ustawy pzp

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna szacowanie wartości robót budowlanych bez stosowania ustawy pzp Odpowiedz na: szacowanie wartości robót budowlanych bez stosowania ustawy pzp

#13685
mareksp
Uczestnik

Nie do końca jest tak, że ustawy PZP nie stosujemy w ogóle do zamówień poniżej 14 tys euro. Przede wszystkim zamówieniem publicznym jest z definicji art. 2 pkt 13 pzp umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są (…) roboty budowlane, a więc bez względu na wartość. Z komentarzy do pzp wynika, że w każdym przypadku, gdy zachodzi okoliczność kwalifikowania zamówienia jako podlegającego wyłączeniu ze względu na wartość, zamawiający winien mieć na uwadze przepisy pzp o ustalaniu wartości zamówienia. Dlatego też moim zdaniem, w każdym przypadku gdy na podstawie „rozeznania rynku” wartość ta będzie zbliżona do granicy 14 tys euro, właściwe byłoby sporządzenie kosztorysu. Ponadto należy pamiętać o względach praktycznych posiadania kosztorysu dla potrzeb oceny ofert pod kątem ich zaniżenia czy zawyżenia a także wyceny robót dodatkowych, konieczność wykonania których może się pojawić w trakcie realizacji robót.