piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Symbol klasyfikacji

Home Forum Sektory Samorządy Symbol klasyfikacji Odpowiedz na: Symbol klasyfikacji

#13848
stadyr
Uczestnik

dobrze, ale organem jest wójt/burmistrz/prezydent i to w jego imieniu pracownik tą kontrolę przeprowadza.
jesli jest to „pięcioprocentówka” wynikająca z uofp to moim zdaniem 0914

ust. o finansach publicznych
Art. 187. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, obejmuje w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

P.S.
a nawet jesli jest to innego rodzaju kontrola to pracownik nie przeprowadze jej na własne „widzi mi się” tylko w imieniu W/B/P…