poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: Gospodarstwo pomocnicze

Home Forum Sektory Samorządy Gospodarstwo pomocnicze Odpowiedz na: Gospodarstwo pomocnicze

#13976
pszczosek
Uczestnik

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Natomiast zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku między innymi:
a) czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (pkt 13) oraz
b) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.
Wobec powyższego, moim zdaniem, gospodarstwo może naliczać VAT za świadczone na rzecz jednostki budżetowej VAT, natomiast jednostka budżetowa nie może go odliczyć – zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 (nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku).
Więc bezpieczniej tego VATu nie naliczać