środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Podatek od nieruchomości Odpowiedz na: Podatek od nieruchomości

#14076
zosia
Uczestnik

Jesli chodzi o sprawdzanie deklaracji podatkowych i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, to sprawdzenie powinno odbyc się w pierwszej kolejności w trybie czynnosci sprawdzających w trybie art. 272 – 280 OP, Jest to tylko mozliwe w zakresie sprawdzenia deklaracji pod względem formalnym rachunkowym, i ewentualnie zgodności z wcześniejszymi deklaracjami. Podatnik ma bowiem obowiązek informowania o wszelkich zmianach ( na +/- ) w terminie 14 dni. Oczywiście jeśli chodzi o podstawę opodatkowania w przypadku budowli i nieruchomości wogóle nie wykazywanych do opodatkowania czynności sprawdzające nic nie dadzą., bowiem nie ma co porównywać. Trzeba wtedy rozpisac procedure kontroli podatkowej ( art. 282 – 291 OP ) – zaś w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania budowli ( ich wartości ) uwadze polecam art. 286 par. 1 OP ( uprawnienia kontrolujacego ).
Ważne jest także to, że treść art. 272 i 282 nakazuje wykonywanie tych czynności poprzez dyspozycję :
– organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzajacych;
– organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzaja kontrole podatkową.

Jesli zaś chodzi o jednostki oswiatowe to one jak i inne podmioty mają obowiązek składania deklaracji podatkowej. Ustawa o systemie oświaty wprowadzając stosowne zwolenia podatkowe, mówi, że jednostki oświatowe są zwolnione z podatku od nieruchomości, za wyjątkiem przeznaczonyc na działalnośc gospodarczą. Ustawa nic nie mówie o zwolnieniu z obowiązku składania deklaracji podatkowej, Także układ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi o obowiązku składania deklaracji ( art. 6 , zaś o zwolnieniach art. 7 ). organ podatkopwy musi wiedzieć o ilości przedmiotów zwolnionych w celu planowania podatkow, różnych kalkulacji i symalacji.
pozdr.
z.