sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Zarządzanie drogami

Home Forum Sektory Samorządy Zarządzanie drogami Odpowiedz na: Zarządzanie drogami

#14137
Anonim
Nieaktywny

Dzięki za wskazanie artykułu 22, bo przyznaję, że go przeoczyłam 😳 . Tylko, że u mnie zawierają te umowy na dzierżawę pasa drogowego w celu umieszczenia na nim obiektu budowlanego. Art. 22 mówi o tym, że grunt można oddawać w dzierżawę w drodze umowy na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W tym miejscu trzeba by rozważyć czy dzierżawa gruntu upoważnia dzierżawcę do umieszcenia na nim obiektu budowlanego np. kiosku?
Art. 40 ust.2 pkt 3 mówi o umieszczeniu w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, czyli chodzi o inne cele.
Wartym rozważenia jest fakt co to znaczy „cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu”? I czy dzierżawca ma prawo stawiać tam obiekt bez decyzji zarządu dróg – tylko na podstawie umowy?
Co prawda u nas zarząd dróg wydaje zgodę na umieszczenie obiektu, ale nie ma ona formy decyzji administracyjnej.
No i tutaj zaczyna się cały mój problem. Moim zdaniem w każdym indywidualnym przypadku trzeba rozpatrzyć czy dzierżawa gruntu związana jest z celami wymienionymi w art.22, a jeżeli nie to nie podpisywać żadnej umowy, tylko wydawać decyzje admnistracyjne na umieszczenie obiektu – jeżeli celem dzierżawy jest właśnie jego umieszczenie…

Slaw – a ta umowa dzierżawy w jakim celu była zawarta? A i jeszcze jedno – czy u Ciebie wydaje się decyzje na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych tj. np. budynku, obiektu małej architektury zgodnie z prawem budowlanym (chodzi o inne obiekty niż reklama)?

Pozdr.