piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: lustracja

Home Forum Sektory Samorządy lustracja Odpowiedz na: lustracja

#14142
meg
Uczestnik

Ustawa lustracyjna nie zawiera postanowień określających sankcje za niedopełnienie obowiazku powiadamienia osób pełniących funkcje publiczne o konieczności przedłozenia temu organowi oświadczenia lustracyjnegi oraz poinformowania tej osoby o skutku niedopełnienia tego obowiazku. W związku z powyższym zastosowanie mogą mieć w tym przypadku przepisy art. 231 par.1 kodeksu karnegi, w którym przewidziano odpowiedzialnośc karną funkcjonariusza publicznegi, który , niedopełniając obowiązku działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego pod warunkiem wykazania, że spełnione zostały znamiona przestepstwa okreslonego w tym artykule. Przyjąć również nalezy, że niedopełnienie tego obowiązku , może również stanowić podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Więc moze nie warto czekać aż szef powiadomi 😐 😕