czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: Biuro Audytu i Kontroli

Home Forum Sektory Samorządy Biuro Audytu i Kontroli Odpowiedz na: Biuro Audytu i Kontroli

#14187
scypion
Uczestnik

Wolną rękę CI dał? No to świetnie – forsuj ideę asystenta – z nieba spada taka pomoc. Najlepiej wziąć osobę z jednostki, długo pracującą, która wie jaki jest stan faktyczny – oczywiście osoba, która jest chętna do współpracy z Tobą.

Co MF napisało :
Czy kierownik jednostki może zatrudnić w komórce audytu wewnętrznego asystenta audytu, tj. osobę, nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego?
Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 279, poz. 2104, z późn. zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych obowiązanej do prowadzenia audytu wewnętrznego może utworzyć komórkę audytu wewnętrznego, w której są zatrudnieni audytorzy i inne osoby. W komórce audytu wewnętrznego może być zatem zatrudniona – w charakterze personelu pomocniczego (np. asystenta audytu) – osoba nie spełniająca wymogu określonego w art. 58 pkt 5 ww. ustawy lub art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1832). Asystent audytu może wspomagać audytorów wewnętrznych wykonując zadania wyznaczone przez kierownika komórki audytu wewnętrznego lub samych audytorów wewnętrznych. Należy bowiem oddzielić czynności o charakterze technicznym lub organizacyjnym, które mogą być wykonywane przez ww. asystenta, od zadań merytorycznych, polegających na wykonywaniu audytu wewnętrznego. Audytor wewnętrzny, składając podpis na dokumentach przygotowanych przez asystenta audytu, przejmuje równocześnie odpowiedzialność za ich poprawność merytoryczną.