niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: dotacje

Home Forum Sektory Samorządy dotacje Odpowiedz na: dotacje

#14206
szymonek123
Uczestnik

jeśli dotacje dla ą organziacji pozarządowych to:
1.ustawa z dnia 30.07.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
2. rozporządzenie MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm. )
3. ustawa z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
4. uchwała Rady w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy X z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
5. umowa w sprawie zlecenia/powierzenia zadania organizacji pozarządowej.