piątek, 15 stycznia, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#14430
wojtania
Uczestnik

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych nowa klasyfikacje wydatków strukturalnych stosuje się z zastrzeżeniem począwszy od 1 stycznia 2007 roku. Owo zastrzeżenie dotyczy wydatków poniesionych na programy i projekty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)), które do czasu ich zakończenia, klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 123, poz. 856).

Z zatem pozostałe wydatki poniesione w roku 2007, dla celów sporządzenia rocznego sprawozdania budżetowego o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych, klasyfikuje się zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Jeśli tak to dlaczego za rok 2007 jednostki miały sporządzać sprawozdanie RB-WS na starym wzorze i przy zastosowaniu starej klasyfikacji wydatków strukturalnych skoro jak wynika z powyższych przepisów też przecież Ministra Finansów oba wzory, tj. „stary” i „nowy” sprawozdania Rb-WS powinny mieć zastosowanie?

TW