piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: Roczne sprawozdanie z aw

Home Forum Sektory Samorządy Roczne sprawozdanie z aw Odpowiedz na: Roczne sprawozdanie z aw

#14434
dorotab
Uczestnik

Cześć. Co do niejdnoznaczności przepisów. Zapisy par. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu … odnośnie planu są identyczne z brzmieniem odpowiednio par. 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania …, poza oczywistą różnicą w kwestii tej, że jeden przepis dotyczy planu a drugi sprawozdania. Skoro więc MF stoi na stanowisku, iż plan należy przekazać kierownikom wszystkich jednostek, nie zaś jedynie tych, w których zaplanowano przeprowadzenie zadania /co zdaje się nie budzi zastrzeżeń/, biorąc pod uwagę brzmienie przepisów dotyczących kwestii przekazywania sprawozdań należałoby interpretować je w sposób identyczny.