środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: zamówienie na olej napędowy pomocy!

Home Forum Sektory Samorządy zamówienie na olej napędowy pomocy! Odpowiedz na: zamówienie na olej napędowy pomocy!

#14571
audytor-jw
Uczestnik

a dla ścisłości:
art. 67 ust. 1
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:

4)w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których
co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego
albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

do k-asiek też tak uważam,