poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: kontola 5%

Home Forum Sektory Samorządy kontola 5% Odpowiedz na: kontola 5%

#14624
szymonek123
Uczestnik

Źródło
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=489&id=81700

Czy kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przeprowadzana przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, w trybie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych powinna objąć swoim zakresem wszystkie podległe i nadzorowane przez niego jednostki? Jaki jest tryb przeprowadzania takiej kontroli?
Zgodnie z dyspozycją art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 279, poz. 2104, z późn. zm.) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe oraz nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola, o której mowa w tym przepisie obejmuje corocznie co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

Mając na uwadze cel omawianej kontroli, a mianowicie uzyskanie – w ramach ogólnego nadzoru sprawowanego na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy – miarodajnych informacji służących ocenie stosowania wspomnianych procedur, ich adekwatności i skuteczności, powyższy wskaźnik należy odnieść do każdej podległej i nadzorowanej jednostki z osobna. Oznacza to, że kontrola wykonywana przez przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego powinna objąć swoim zakresem podmiotowym wszystkie jednostki nadzorowane i podległe.

W przepisach ustawy o finansach publicznych nie określono szczegółowego trybu przeprowadzania powyższej kontroli. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż zasadnym byłoby określenie przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego procedur przeprowadzania tej kontroli w jednostkach podległych. W powyższych procedurach należałoby jednoznacznie określić kwestie związane z zadaniami i obowiązkami poszczególnych uczestników procesu kontroli.