piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: kierownik jednostki – główny księgowy

Home Forum Sektory Samorządy kierownik jednostki – główny księgowy Odpowiedz na: kierownik jednostki – główny księgowy

#14695
terka
Uczestnik

No to masz – kawałek komentarza na ten temat:
„Do obowiązków głównego księgowego należy wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Sformułowania tego nie można utożsamiać z dysponowaniem środkami publicznymi (o którym stanowią m.in. art. 1 pkt 3, art. 3, art. 47 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 1, art. 154 ust. 2 u.f.p.). Dysponent, na podstawie przyznanych mu kompetencji, podejmuje merytoryczne decyzje o wydatkowaniu środków publicznych w określonej wysokości i na określony cel. Przez wykonywanie dyspozycji rozumieć należy wszelkie czynności o charakterze technicznym, wynikające z decyzji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej. Rola księgowego ogranicza się do wykonywania czynności prawnych bez materialnego dysponowania zasobami pieniężnymi lub rachunkami pozwalającymi na wykonywanie płatności [P. Gaudemet, J. Molinier, Finanse.. ., s. 265]. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi obejmuje zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publicznych, terminowość dochodzenia przysługujących jej należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

Reguła rozdzielenia funkcji dysponenta środków publicznych i głównego księgowego ma na celu zapobieganie niebezpieczeństwu nadużyć i nieprawidłowości, jakie niesie ze sobą dokonywanie wydatków ze środków publicznych. „Jeżeli pragnie zapobiec się nadużyciom, do jakich mogłoby skłaniać dysponowanie zasobami publicznymi, należy stworzyć dwie wyraźnie rozdzielone kategorie funkcjonariuszy obsługujących operacje wydatkowania (…). Zadaniem dysponentów jest podejmowanie decyzji administracyjnych, które generują wydatki. Nie mają oni jednak materialnego dostępu do pieniężnych środków publicznych i nie przeprowadzają żadnych operacji kasowych. Księgowi natomiast są obciążeni fizycznymi operacjami dokonywania wydatków, czyli płatnościami; ich rola ogranicza się do rozporządzania środkami pieniężnymi i sprawowania kontroli” [P. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 254-258].

Ja myślę, że RIO miało rację, kwestionując taki stan rzeczy.
I ponadto, wydaje mi się, że stanowisko głównego księgowego w jst jest stanowiskiem obligatoryjnym, własnie ze względu na specyfikę prawidłowości „obrotu” tymi środkami.
Po to właśnie ustawodawca tak szczegółowo określił prawa i obowiązki gł. księgowego (zwróćcie uwagę, że może odmówić wykonania czynności, która w jego ocenie nie jest zgodna z prawem – a więc pełni rolę straznika finansów publicznych, ma prawo bronić ich nawet przed swoim szefem). 😀 😀 😀