wtorek, 2 marca, 2021

Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

Home Forum Sektory Samorządy Zamówienia publiczne Odpowiedz na: Zamówienia publiczne

#14717
mirka
Uczestnik

Zgadza się: wartość szacunkowa zamówienia ustalana jest netto, natomiast jeżeli chodzi Ci o wybór oferty to zgodnie z art.91.2 Pzp „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria (…)”. Zgodnie z art.2, punkt 1) Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o cenie – należy stosować cenę w rozumieniu art.3, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.) – ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym – (czyli brutto).