czwartek, 24 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Wynagrodzenia pracowników samorządowych w jednostkach organizac.

Home Forum Sektory Samorządy Wynagrodzenia pracowników samorządowych w jednostkach organizac. Odpowiedz na: Wynagrodzenia pracowników samorządowych w jednostkach organizac.

#14810
nickkita
Uczestnik

Jak wynika z paragrafu 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych (…) wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w sposób, o którym mowa w ust. 3… a ust. 3 mówi, iż miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów (…) i wartości jednego punktu w złotych a zatem pomniejszamy lub podwyższamy wynagrodzenie ustalone w następujący sposób: 800+(200×5)=1.800×10%=180 zł. to drugie wyliczenie nie jest prawidłowe, gdyż zamiast wynagrodzenia zasadniczego obniżyłaś/podwyższyłaś tylko iloczyn liczby punktów i wartości punktów.