środa, 5 maja, 2021

Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

Home Forum Sektory Samorządy Zarząd Powiatu czy Starosta? Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

#15156
dorotab
Uczestnik

Witam. Zgodnie również ze stanowiskiem MF /zamieszczonym zresztą w serwisie MF/ kierownikiem jednostki w przypadku powiatu jest zarząd powiatu. U nas zgodnie z tym stanowiskiem plan, sprawozadania z przeprowadzonego zadania oraz sprawozdanie roczne przedkładam na posiedzenie zarządu. Plan i roczne sprawozdanie przyjmowane są w formie uchwały, gdyż w ten sposób wypowiada się zarząd. Upoważnienia również udziela zarząd w formie uchwały.
Co do art. 62 starosty, moim zdaniem, nie należy w przypadku powiatu utożsamiać z kierownikiem jednostki. Nawet MF w swoim stanowisku informuje, iż przedłożenie zarządowi powiatu planu i sprawozdania, na mocy art. 53 ust. 5 uofp, jest jednocześnie wypełnieniem obowiązku wynikającego właśnie z art. 62.
Zgodnie z tym art. starosta przejmuje kompetencje ministra finansów, który stoi obok kierownika jednostki, w zakresie koordynacji kontroli i audytu. Art. 62 rozpatrywać raczej należy w powiązaniu z art. 53 oraz 63 uofp niż wiązać z pojęciem kierownika jednostki.
Ponadto, w powiecie jest trochę „rozdwojenie jaźni”. Audyt prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego, więc tu w powiecie. Ale audytor nie może byc zatrudniony w powiecie bo gdzie to niby by miało byc. Jest zatrudniony w starostwie, jest częścia jego struktury organizacyjnej i podlega bezpośrednio staroście, co nie znaczy, że uznanie za kierownika jednostki w przypadku audytu zarządu jest zmianą przepisów powszechnie obowiązujących.