wtorek, 27 lipca, 2021

Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

Home Forum Sektory Samorządy Zarząd Powiatu czy Starosta? Odpowiedz na: Zarząd Powiatu czy Starosta?

#15157
scypion
Uczestnik

Sporo racji… stanowisko MF:

Kto pełni rolę kierownika jednostki w przypadku powiatu w odniesieniu do wykonywania zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym?
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 279, poz. 2104, z późn. zm.) w jednostkach podsektora samorządowego zadania związane z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym wykonuje kierownik jednostki. Ww. ustawa nie wskazuje wprost kto w jednostce samorządu terytorialnego (powiecie) pełni funkcję jej kierownika. Odpowiedzi na tak postawione pytanie nie daje również wprost ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę rolę audytu wewnętrznego, jako narzędzia dostarczającego kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania audytowanej jednostki – w tym przypadku powiatu oraz przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 60 ust. 1 należy przyjąć, że w przepisach ustawy o finansach publicznych rolę kierownika jednostki w zakresie audytu wewnętrznego pełni zarząd powiatu.

W świetle powyższego przedstawienie, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zarządowi powiatu sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, planu audytu na rok następny oraz informacji o przeprowadzonych audytach, należy uznać za wykonanie obowiązku wynikającego z ww. art. 53 ust. 5 ustawy w związku z art. 62 ust. 5.
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=489&id=81703

Że też nie możnaby wprost opisać co i jak w ustawie o Audycie Wewnętrznym, a nie ciagle do uofp sięgać co do aw…