wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: ZFŚS

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe ZFŚS Odpowiedz na: ZFŚS

#15220
szymonek123
Uczestnik

Może zajrzysz w ustawę o pomocy społecznej.

art.6

3)dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;
4) dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
14) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;