sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

Home Forum Egzaminy egzaminy Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn. Odpowiedz na: Zapytanie do MF w sprawie procesu certyf. audytorów wewn.

#15444
meg
Uczestnik

Tekstu odpowiedzi nigdzie nie ma, a zgodnie z Regulaminem Sejmu odpowiedź na interpelację (to samo dotyczy się zapytania), jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji (zapytania). Tekst pisemnej odpowiedzi na interpelację (zapytanie) ogłasza się w załączniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu, to stanowi ważną gwarancję jawności interpelacji i zapytań.

Sprawozdanie stenograficzne jest a załącznika z odpowiedzią brak!

Może mi to ktoś wyjaśnić 😯