sobota, 27 lutego, 2021

Odpowiedz na: dodatek funkcyjny

Home Forum Sektory Samorządy dodatek funkcyjny Odpowiedz na: dodatek funkcyjny

#15506
pawels
Uczestnik

[QUOTE BY= izabela913] W angażu audytora wewnętrznego dodatek funkcyjny musi być określony procentowo, ponieważ wynika to z Rozporządzenia Prezesa Ministra z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) – stawka dodatku funkcyjnego do 7 (jeśli nie kieruje zespołem do 6 – § 6 ust. 2), a więc do 140 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego w angażu musi być podany procentowo, a każda zmiana najniższego wynagrodzenia powodować będzie zmianę wysokości dodatku funkcyjnego. § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich stanowi, iż kwoty wynagrodzeń określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r. [/QUOTE]
Ja nie znajduję w rozporządzeniu stwierdzenia, że dodatek funkcyjny w angażu musi być zapisany według procentu.