poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dodatek funkcyjny

Home Forum Sektory Samorządy dodatek funkcyjny Odpowiedz na: dodatek funkcyjny

#15515
izabela913
Uczestnik

[QUOTE BY= mama0454] No w porządku, ale gdzie wprost jest powiedziane, że :
– zmiana wynagrodzenia należy się z wyrównaniem od 1 stycznia br.,
– dodatek funkcyjny ma być wyrażony procentowo, a nie kwotowo ???
Wg mnie w rozporządzeniu takiego zapisu nie ma.[/QUOTE]
Zmiana wynagrodzenia należy się z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r., bo stanowi o tym § 3. „Kwoty wynagrodzeń określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.” (jeśli jego wynagrodzenie od stycznia br. było niższe niż w porównaniu do wprowadzonej zmiany, to należy mu się wyrównanie od 1 stycznia br.).
Zgodnie z rozporządzeniem są dwa rodzaje określania dodatku funkcyjnego (patrz załącznik nr 3):
– I TABELA stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw – dodatek wyrażony kwotowo, np. Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) – dodatek funkcyjny od 1 600 zł do 2 100 zł,
– pozostałe tabele np. VI TABELA stanowisk pracowniczych wspólnych dla wszystkich urzędów – dodatek funkcyjny określony liczbą, np. Naczelnik (kierownik) wydziału (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy, główny księgowy, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – stawka dodatku funkcyjnego do 7, czyli z załącznika nr 2 TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO wynika do 160 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego (określamy w angażu procentowo i każda zmiana najniższego wynagrodzenia zasadniczego powoduje zmianę dodatku funkcyjnego).