poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: premia kwartalna dla dyrektora instytucji kultury

Home Forum Sektory Samorządy premia kwartalna dla dyrektora instytucji kultury Odpowiedz na: premia kwartalna dla dyrektora instytucji kultury

#15650
terka
Uczestnik

Czy mi sie wydaje, czy się lekko naśmiewasz z mojej opinii w tej sprawie? 😀

Podstawa – Art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: „Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym”.

Tu wyroki w tej sprawie:
Wyrok z dnia 24 czerwca 2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Gdańsku

SA/Gd 479/02

Gminna biblioteka publiczna winna działać jako samorządowa jednostka organizacyjna, funkcjonująca w formie instytucji kultury, finansowana z budżetu gminy jedynie za pomocą dotacji

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny (do 2003.12.31) w Szczecinie

SA/Sz 2268/00

1. Ustawodawca zawarł w ustawie z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej regulacje organizacyjnoprawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw, w tym również do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Regulacje zawarte w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zawierają żadnego odesłania do innych ustaw. Wynika z tego, że unormowania te mają charakter kompletny i wyczerpujący.
2. Przepis art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie daje możliwości prowadzenia działalności w zakresie kultury w innej formie organizacyjnoprawnej niż przewidziana w ustawie.
3. Regulacja prawna, kształtująca w sposób jednoznaczny powołanie do życia jednostek kultury, ich status, funkcjonowanie oraz finansowanie (art. 9, 10, 11, 13, 14 i 27 ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), odnosi się wprost do bibliotek, domów i ośrodków kultury prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pozdrawiam