poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Termin wykonanie przedmiotu umowy?

Home Forum Sektory Samorządy Termin wykonanie przedmiotu umowy? Odpowiedz na: Termin wykonanie przedmiotu umowy?

#15779
terka
Uczestnik

Xxl, zajrzyj do Kodeksu cywilnego, Tytuł VI – umowa o roboty budowlane, tam art. 647:

„Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy
technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty
umówionego wynagrodzenia”.

W moim odczuciu zupełnie wystarczy do tego, o czym piszesz, że jest Ci potrzebne.

Miłego dnia życzę 🙂