piątek, 15 stycznia, 2021

Odpowiedz na: projekt ustawy

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt ustawy Odpowiedz na: projekt ustawy

#15850
terka
Uczestnik

Paweł, to, co piszesz, utwierdza mnie w przekonaniu, że kandydat na audytora wewnętrznego (osoba po podyplomówce) NIE MA gdzie i u kogo (w jsfp) nabywać owego doświadczenia.
To co to za rozwiązanie problemu, proponowane przez MF, skoro ono nie jest rozwiązaniem?
No, chyba, że jest owo drugie dno,. o którym pisałam.

Mam jeszcze jedną „czarnowidzką” sprawę. Dotychczas w ustawie ofp audyt obejmował m.in. ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego (…)
W projekcie takiego zapisu nie ma. Pozostawiono jedynie (dość ogólnie) ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze:

„Audyt wewnętrzny jest działalnością niezaleŜną i obiektywną, której celem jest
przysporzenie jednostce wartości dodanej i usprawnienie jej funkcjonowania. Audyt
wewnętrzny wspiera jednostkę w realizacji jej zadań poprzez systematyczną ocenę
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”.

Czy to oznacza, że już nie mamy prawa (lub obowiązku) oceniania, na ile sprawozdanie finansowe jest wiarygodne?
Pytam, ponieważ gnębi mnie myśl, że biegli zawłaszczają dla siebie audyt. W ich projekcie ustawy o biegłych rewidentach zawłaszczają sobie nazwę „firma audytorska”, a także zawarli tam przepis o teści:
„Art. 101. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o „podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” rozumie się przez to firmy audytorskie.”
„Firmą audytorską może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich i prowadząca działalność w jednej z następujących form(…)”
A ze słowniczka w projekcie uobiegłych wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) czynnościach rewizji finansowej – rozumie się przez to badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej;

Poza tym zapisali sobie, że:
„Podstawowym przedmiotem działalności firmy audytorskiej jest wykonywanie czynności rewizji finansowej.
2. Przedmiotem działalności firmy audytorskiej, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, może być m.in.:
6) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej”

Niby z pozoru nie wygląda groźnie, a jednak wygląda.

Co o tym sądzić?

Dzień dobry wszystkim 😀