środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: projekt ustawy

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW projekt ustawy Odpowiedz na: projekt ustawy

#15857
terka
Uczestnik

Jak to nie zamieścili biegłego rewidenta? Zamieścili 😈
Usługodawcą, o którym mowa w art. 258 pkt 2, moŜe być:
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art.
269.

wystarczy więc, że „firma audytorska”, która w myśl projektu ustawy o biegłych to własnie m.in. takie spólki, zatrudni osoby posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego.
Mnie niepokoi to, że „firmą audytorską” może być jedynie biegły rewident lub firma zatrudniająca biegłych lub w której biegli mają większość:

„Firmą audytorską może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich i prowadząca działalność w jednej z następujących form:
1) biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek;
2) spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. W spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu, stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób jedną z nich jest biegły rewident;
3) spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;
4) spółka kapitałowa, spółdzielnia lub spółdzielczy związek rewizyjny, które spełniają następujące wymagania:
a) większość członków zarządu, stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób jedną z nich jest biegły rewident,
b) większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,
c) większość w organach nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej”.

Więc czy np. dwóch – trzech audytorów wewnętrznych będzie mogło założyć firme audytorską? Nie. w świetle projektu ustawy o biegłych – nie. To jak się niby będą mogły zwać takie firmy założone przez audytorów?
Jak nie będziemy zwać się firmą audytorską, to jak nas znajdą potencjalni chętni do zlecenia audytu?

a i jeszcze taka firma audytorska wymaga wpisu do rejestru (zgadnijcie, przez kogo prowadzonego).

btw. Paweł, ależ pisz, to, że mamy rózne zdania (lub wydaje nam się, że różne) nie oznacza, że mamy zamilknąć. Włąśnie dzielmy się spostrzeżeniami, może coś z tego wyniknie 😀