wtorek, 9 marca, 2021

Odpowiedz na: Standardy CIA.

Home Forum Egzaminy egzaminy Standardy CIA. Odpowiedz na: Standardy CIA.

#16006
kikcloud
Uczestnik

Komunikat nr 11 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MF Nr 7, poz. 56)
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) ogłasza się, co następuje:
§ 1 Określa się Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institiute of Internal Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

§ 2 Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego stanowią załącznik do komunikatu